DiplomERad Psykosyntesterapeut

0705426349

Välkommen till

Samtalsterapi

Hos mig kan du samtala om ditt innersta, kanske det du inte har pratat med någon annan om, bli medveten om dina mönster som ibland ställer till det i livet eller bara få vara DU en stund, formulera dina tankar om framtiden.

Bli en bättre ledare i företaget och livet genom att upptäcka ditt unika personliga ledarskap. Genom att bottna i dig själv, blir du en bättre och mer lyhörd chef/ledare i ditt liv.

Eva Östberg

Diplomerad Psykosyntesterapeut PsA®

Jag heter Eva Östberg och bor i Gävle. Jag gillar allt ifrån att jobba hårt till att njuta av naturen, boken, stillheten och tystnaden. Jag tror på ett liv med både och, inte antingen eller. Mitt motto sedan jag var liten är, jag vill och jag kan! Viljan är en viktig ingrediens i våra liv, den kan ta oss på fina äventyr i livet, stora som små.

Genom mitt yrkesverksamma liv har jag fått erfarenhet inom finansvärlden, turism, handel, organisationer, möten i livets stora skeenden. Administrativa uppgifter såsom praktiska, medarbetarskap samt chefskap.

Jag är diplomerad Psykosyntesterapeut PsA®, utbildat mig under 5 år på Psykosyntesakademin i Stockholm. En gedigen utbildning som blandas med teori och egna upplevelser. Utbildningen är godkänd av EAP-European Association of Psychotherapy.

Tillsammans gör vi din resa. Jag tror att innerliga möten, medvetandegörande av beteendemönster, viljan att gå vidare är det som kan hela våra tidiga sår. Ibland behöver vi ett stöd utifrån för att våga ta nya steg i livet.

Jag tror på ett holistiskt sätt att arbeta med sig själv. Min ambition är att stödja dig att kunna vara och agera som den person du vill vara.

Jag tar emot klienter på Drottninggatan 28, Gävle, ring eller maila (eva_ostberg@telia.com) för tidsbokning, tel 070-542 63 49


Om terapi

Till mig kan du komma och samtala om allt som berör dig. Dina innersta tankar och känslor, din längtan, bli medveten om dina beteendemönster som ibland ställer till det för dig, existensiella frågor. Inget är för litet eller för stort. Kanske står du inför en förändring i livet/på jobbet, brottas med ensamhet, livets stora sorg har drabbat dig, sjukskriven för nedstämdhet eller någon sjukdom, behöver du stöd vid en krissituation, stilla oro, ilska, hat - allt är välkommet. Saknar du den sista viljan som gör att du inte tar steget vidare, sviker modet dig?

Ibland behöver du läka dina sår som på olika sätt hindrar dig att leva i nuet. Att kunna hitta vad som är din glädje och mening i livet.

Kanske är du en chef/ledare som vill få återspegling och reflektion på din roll tillsammans med mig.

Alla har vi våra olika skäl till att gå i terapi. Vi ser framåt, vi stannar här och nu, vi tittar bakåt i våra samtal. Tillsammans med mig får du en ödmjuk, ärlig återkoppling och speglig på dina tankar, funderingar och känslor.


Kvalitetssäkring

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen: en yrkesorganisation för professionella psykosyntesterapeuter, coacher och konsulter i Sverige. Det innebär:

Etiska regler som EFPP - The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy och Psykosyntesföreningen i Sverige har satt upp

  • de innehåller bl a att som medlem arbetar du under tystnadsplikt,

  • har ansvarsförsäkring,

  • går i handledning

  • samt deltar i kontinuerlig fortbildning


Enkelhet

Jag tror på enkelheten i livet, jag säger inte att det är enkelt att leva, för det kan stundtals vara smärtsamt. Det jag menar är att vi med enkla medel kan lära oss att lyssna till vår inre röst, vår inre viskning, vem är jag, hur vill jag leva, vad behöver jag förändra på jobbet och i hemmet?

Att låta tystnaden råda för att få tid till din egen reflektion, att våga ta hjälp att stå kvar i det som är, att våga acceptera dig själv för den du är. Att se dig själv med varmare blick.

Jag tror att den totala närvaron tillsammans i tystnaden, i skrattet, i gråten och samtalen är det som tar oss vidare i livet. Att tillsammans våga vara kvar i nuet och känna tillit. Vägen kan vara olika lång för oss men vi tar stegen i vår egen takt.


Psykosyntes

En psykologi med själ och vilja

Vi har alla en historia som har format oss på gott och ont och som finns med oss i vårt dagliga liv. Vi har också en potential, möjligheter att växa som människor som vi ibland inte anar.

Psykosyntesens förhållningssätt är att det är viktigt att förstå hur vi har formats av vår historia, och att vi samtidigt är mer än vår historia. Inom psykosyntes strävar vi alltid efter det man kan kalla för ett dubbelt seende, att både se till vad vi har med oss i vårt bagage och att samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential.


Här kan du läsa mera om psykosyntes: